Компани

Бид TutorialCup дээр оюутнуудад үнэгүй хичээл өгөхийг хичээдэг. Бидний зорилго бол програмчлалын үнэгүй зааварчилгаа өгөх, ярилцлагын асуултанд хялбар бөгөөд дэлгэрэнгүй мэдээллийг багтаах явдал юм. Бидний зорилго бол цэгийн цэгийг тайлбарлаж, кодын жишээн дээр ойлгоход хялбар хамгийн сайн эх сурвалжаар хангах явдал юм.

Сургалтын цом

 

Translate »